Rozwiązania antyfraudowe BIK

Systemy na rzecz bezpieczeństwa

Platforma Antyfraudowa

Jeśli Twoja firma udziela finansowania, możesz skorzystać z rozwiązania, które w obszarze fraudów aplikacyjnych skutecznie wykrywa i przeciwdziała nadużyciom. Pozwala chronić zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

W obszarze przeciwdziałania nadużyciom związanym z produktami kredytowymi osób fizycznych, od początku działania, czyli od 2017 r. Platforma Antyfraudowa pozwoliła zaoszczędzić ponad pół miliarda złotych (dane aktualne na grudzień 2022 r.). W tym, w uruchomionym w czerwcu 2020 r. obszarze przeciwdziałania nadużyciom związanym z produktami dla firm, Platforma uchroniła przed stratą na wartość przekraczającą 59 mln zł (dane aktualne na grudzień 2022 r.).

Dzięki wykorzystaniu ponad 150 reguł antyfraudowych, przyczyniamy się do wykrywania nadużyć już na etapie składania wniosków o finansowanie. Dodatkowo weryfikacja wniosków dzieje się w czasie rzeczywistym - średni czas przetwarzania danych wynosi około 2 sekundy.

Każdy podmiot przystępujący do usług antyfraudowych BIK zwiększa ochronę całego sektora.

więcej

Platforma Cyber Fraud Detection

Rolą BIK jest zapewnianie najwyższych możliwych standardów bezpieczeństwa dla sektora finansowego. Nie bez znaczenia jest także rozwój nowych usług antyfraudowych, które chronią poszczególne kanały w instytucjach finansowych.

Kompleksowa ochrona przed wyłudzeniami nie dotyczy tylko produktów kredytowych, ale również obszaru transakcji, zwłaszcza transakcji zlecanych w kanałach online.
Dostrzegając zagrożenia, jakie mnożą się w przestrzeni internetowej, a także rozwijając wachlarz usług antyfraudowych, BIK oferuje rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo dostępu do usług świadczonych w kanałach on-line. To kolejne rozwiązanie systemowe – Platforma Cyber Fraud Detection.

więcej

Platforma Biometrii Behawioralnej

Do grupy już wdrożonych w BIK rozwiązań wykrywających fałszywe wnioski kredytowe w bankach oraz systemu ochrony wszystkich transakcji online z poziomu weryfikacji urządzeń, dołącza kolejny innowacyjny mechanizm – biometria behawioralna. To technologia opracowana przez spółkę Digital Fingerprints, należącą do Grupy BIK.

BIK wzmacnia swoje dotychczasowe kompetencje w budowie sektorowych systemów i usług antyfraudowych i rozwija Platformę Biometrii Behawioralnej.

Dzięki biometrii behawioralnej  bank będzie w stanie wychwycić i odpowiednio zareagować w sytuacji, gdy klient - świadomie lub nieświadomie - przekaże kontrolę nad swoim urządzeniem innej osobie, lub gdy urządzenie zostanie przejęte w sposób nieautoryzowany .

Biometria behawioralna jest uznana za metodę silnej autoryzacji klienta przez European Banking Authority. Banki, które skorzystają z tej technologii, nie muszą implementować innych mechanizmów autoryzacji, takich jak tokeny, SMS czy aplikacje mobilne.

więcej

Publikacje Grupy BIK

Nasi eksperci

Bartosz Wójcicki

Bartosz Wójcicki

Dyrektor Biura Usług Antyfraudowych, BIK S.A.

Bartosz od początku swojej pracy zawodowej związany był z szeroko rozumianym obszarem bezpieczeństwa. Kierował jednostkami odpowiedzialnymi za zarządzanie ryzkiem operacyjnym, w tym prewencję przestępstw, ryzykiem compliance oraz AML. Od 2014 roku rozwija portfolio produktów antyfraudowych oferowanych przez BIK, mających na celu ochronę sektora finansowego (banki, firmy leasingowe, firmy pożyczkowe) przed wyłudzeniami. Jest współtwórcą Platformy Antyfraudowej BIK.  W 2017 roku objął funkcję dyrektora Biura Usług Antyfraudowych, które odpowiada za rozwój produktów antyfraudowych dla sektora bankowego i pozabankowego.

rozwiń

LinkedIn

Marzena Jabłońska

Marzena Jabłońska

Ekspert w Biurze Usług Antyfraudowych, BIK S.A.

Marzena jest ekspertem z ponad 13-letnim doświadczeniem i silnym podejściem do samorozwoju. Zdobyła duże doświadczenie pracując w sektorze bankowym jako analityk ds. przeciwdziałania oszustwom kredytowym oraz jako lider zespołu ds. przeciwdziałania oszustwom transakcyjnym. Zaangażowana była również w tworzenie systemu antyfraudowego dla bankowości internetowej. Od 2017 roku współpracuje z BIK, gdzie w Biurze Usług Antyfraudowych odpowiedzialna jest za rozwój produktów i usług antyfraudowych oraz onboarding biznesowy do Platformy Antyfraudowej BIK. Prowadzi również szkolenia z obsługi Platformy Antyfraudowej BIK. Autorka publikacji na temat przeciwdziałania wyłudzeniom w sektorze finansowym, w tym w firmach faktoringowych. Lider inicjatywy „Faktoring w Platformie Antyfraudowej BIK”, która przyczyniła się do wymiany ostrzeżeń fraudowych w zakresie szeroko rozumianego sektora finansowego.

rozwiń

LinkedIn

Marta Sadura

Marta Sadura

Ekspert w Biurze Usług Antyfraudowych, BIK S.A.

Marta od blisko 20 lat związana zawodowo z szeroko rozumianym sektorem finansowym. Doświadczenie zawodowego rozpoczęła od budowania umiejętności analitycznych i wspierania kampanii sprzedażowych w firmach ubezpieczeniowych. Od 2012 roku doskonaliła kompetencje analityczne w sektorze bankowym zajmując się weryfikacją wniosków kredytowe celem przeciwdziałania oszustwom kredytowym. Od połowy 2018 roku współpracuje z BIK, gdzie w Biurze Usług Antyfraudowych odpowiada za rozwój produktów i usług antyfraudowych oraz wsparcie biznesowe w trakcie realizacji projektów podłączeniowych do Platformy Antyfraudowej BIK. Prowadzi również szkolenia z umiejętności obsługi graficznego interfejsu Platformy Antyfraudowej BIK dla Użytkowników po stronie instytucji rozpoczynających korzystanie z systemu.
rozwiń

LinkedIn

Robert Płachta

Robert Płachta

Ekspert w Biurze Usług Antyfraudowych, BIK S.A.

Robert od 1998 roku związany zawodowo w szeroko rozumianym obszarem bezpieczeństwa.. Doświadczenie zawodowe zdobył w firmach świadczących usługi dla banków oraz w bankach. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie przeciwdziałania przestępstwom w sektorze bankowym, w tym na stanowisku kierowniczym. Od 2017 roku współpracuje z BIK, gdzie w Biurze Usług Antyfraudowych odpowiedzialny jest za wsparcie klientów i rozwój systemów antyfraudowych do ochrony kanałów online dla banków, firm leasingowych, firm faktoringowych, sektora pożyczkowego oraz finansowania e-commerce.

rozwiń
Rafał Grudniewski

Rafał Grudniewski

Ekspert w Biurze Usług Antyfraudowych, BIK S.A.

Rafał od początku swojej pracy zawodowej związany z rynkiem finansowym, rozwojem usług bankowości elektronicznej dla klientów korporacyjnych oraz z obszarem przeciwdziałania wyłudzeniom w sektorze bankowym. Doświadczenie zdobywał w największych bankach w Polsce jak również w instytucjach rynku telekomunikacyjnego. Od połowy 2018 roku współpracuje z BIK, gdzie w Biurze Usług Antyfraudowych odpowiada za rozwój produktów i usług antyfraudowych, głównie w zakresie Platformy Cyber Fraud Detection oraz Platformy Biometrii Behawioralnej BIK.

rozwiń

LinkedIn

Szukasz rozwiązania dla swojej firmy?

Zamów kontakt z doradcą

to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana