Rozwiązania antyfraudowe BIK

Systemy na rzecz bezpieczeństwa

Platforma Antyfraudowa

Jeśli Twoja firma udziela finansowania, możesz skorzystać z rozwiązania, które w obszarze fraudów aplikacyjnych skutecznie wykrywa i przeciwdziała nadużyciom. Pozwala chronić zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

W obszarze przeciwdziałania nadużyciom związanym z produktami kredytowymi osób fizycznych, od początku działania, czyli od 2017 r. Platforma Antyfraudowa pozwoliła zaoszczędzić 877 mln złotych (dane aktualne na koniec maja 2024 r.). W tym, w uruchomionym w czerwcu 2020 r. obszarze przeciwdziałania nadużyciom związanym z produktami dla firm, Platforma uchroniła przed stratą na wartość przekraczającą 146 mln złotych (dane aktualne na koniec maja 2024 r.)

Dzięki wykorzystaniu ponad 150 reguł antyfraudowych, przyczyniamy się do wykrywania nadużyć już na etapie składania wniosków o finansowanie. Dodatkowo weryfikacja wniosków dzieje się w czasie rzeczywistym - średni czas przetwarzania danych wynosi około 2 sekundy.

Każdy podmiot przystępujący do usług antyfraudowych BIK zwiększa ochronę całego sektora.

więcej

Platforma Cyber Fraud Detection

Rolą BIK jest zapewnianie najwyższych możliwych standardów bezpieczeństwa dla sektora finansowego. Nie bez znaczenia jest także rozwój nowych usług antyfraudowych, które chronią poszczególne kanały w instytucjach finansowych.

Kompleksowa ochrona przed wyłudzeniami nie dotyczy tylko produktów kredytowych, ale również obszaru transakcji, zwłaszcza transakcji zlecanych w kanałach online.
Dostrzegając zagrożenia, jakie mnożą się w przestrzeni internetowej, a także rozwijając wachlarz usług antyfraudowych, BIK oferuje rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo dostępu do usług świadczonych w kanałach on-line. To kolejne rozwiązanie systemowe – Platforma Cyber Fraud Detection.

więcej

Platforma Biometrii Behawioralnej

Do grupy już wdrożonych w BIK rozwiązań wykrywających fałszywe wnioski kredytowe w bankach oraz systemu ochrony wszystkich transakcji online z poziomu weryfikacji urządzeń, dołącza kolejny innowacyjny mechanizm – biometria behawioralna. To technologia opracowana przez spółkę Digital Fingerprints, należącą do Grupy BIK.

BIK wzmacnia swoje dotychczasowe kompetencje w budowie sektorowych systemów i usług antyfraudowych i rozwija Platformę Biometrii Behawioralnej.

Dzięki biometrii behawioralnej  bank będzie w stanie wychwycić i odpowiednio zareagować w sytuacji, gdy klient - świadomie lub nieświadomie - przekaże kontrolę nad swoim urządzeniem innej osobie, lub gdy urządzenie zostanie przejęte w sposób nieautoryzowany .

Biometria behawioralna jest uznana za metodę silnej autoryzacji klienta przez European Banking Authority. Banki, które skorzystają z tej technologii, nie muszą implementować innych mechanizmów autoryzacji, takich jak tokeny, SMS czy aplikacje mobilne.

więcej

Publikacje Grupy BIK

Nasi eksperci

Karol Głogowski

Karol Głogowski

Techniczny Lider Strumienia Antyfraudowego, BIK S.A.

Od ponad 10 lat związany z projektami IT w których miał okazje pełnić szereg funkcji. Analiza biznesu, zarządzanie projektem czy rozwój produktu to jego najsilniejsze strony. Doświadczenie w obszarze IT zdobywał uczestnicząc w licznych projektach realizowanych na rzecz sektora ubezpieczeniowego oraz bankowego (m. in. Program Bezpośrednia Likwidacja Szkód). Od roku 2019 współtworzy w BIK obszar antyfraudowy. Pod jego czujnym okiem doszło do realizacji łącznie ponad 30 projektów przyczyniających się do rozwoju oraz rozpowszechnienia rozwiązań sektorowych oferowanych przez Biuro Informacji Kredytowej. Współpraca z szerokim spektrum podmiotów z sektora finansowego (Banki, SKOKi, Leasingi, Faktoringi, Firmy Pożyczkowe, Zakłady Ubezpieczeń) pozwoliła mu na zdobycie przekrojowej wiedzy obejmującej specyfikę oraz potrzeby sektora. Dzięki zdobytemu doświadczeniu potrafi świetnie łączyć świat biznesu z potrzebami IT.
rozwiń

LinkedIn

Marzena Jabłońska

Marzena Jabłońska

Product Owner w Strumieniu Antyfraudowym, BIK S.A.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze antyfraudowym. Rozpoczęła karierę w 2008 roku zdobywając doświadczenie jako analityk ds. przeciwdziałania oszustwom kredytowym oraz jako lider zespołu ds. przeciwdziałania oszustwom transakcyjnym. Szczególnie istotnym krokiem było współtworzenie systemu antyfraudowego dla bankowości internetowej. Kolejnym etapem rozwoju zawodowego stała się praca w BIK, gdzie  od 2017 roku jest odpowiedzialna za rozwój, onboarding oraz proces utrzymania jednego z głównych rozwiązań antyfraudowych  Grupy, Platformy Antyfraudowej BIK. Marzena jest również autorką publikacji na temat przeciwdziałania wyłudzeniom w sektorze finansowym, w tym w firmach faktoringowych. Jako lider inicjatywy „Faktoring w Platformie Antyfraudowej BIK”, przyczyniła się stworzenia przestrzeni do wymiany ostrzeżeń fraudowych w zakresie szeroko rozumianego sektora finansowego.

rozwiń

LinkedIn

Bartosz Wójcicki

Bartosz Wójcicki

Product Owner w Strumieniu Antyfraudowym BIK S.A

Bartosz swoje dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe od początku zdobywał w obszarze szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa. Jego działania skoncentrowane były wokół tematyki zarządzania ryzkiem operacyjnym, prewencji przestępstw, ryzykiem compliance oraz AML. Od 2014 roku rozwija portfolio produktów antyfraudowych oferowanych przez BIK, mających na celu ochronę sektora finansowego (banki, firmy leasingowe, firmy pożyczkowe) przed wyłudzeniami. Jest współtwórcą Platformy Antyfraudowej BIK.  Pod jego czujnym okiem rozwijana jest Platforma Sektorowej Biometrii Behawioralnej dedykowana całemu sektorowi bankowemu. Aktywnie promuje nowoczesne technologie i innowacje. Świetny mówca i częsty panelista w najbardziej prestiżowych branżowych konferencjach i spotkaniach.

rozwiń

LinkedIn

Piotr Morawski

Piotr Morawski

Product Owner w Strumieniu Antyfraudowym BIK S.A

Swoje bogate doświadczenie zapoczątkował w 2009 roku jako analityk w jednym z większych przedsiębiorstw infrastruktury krytycznej w Polsce. Dalsze kompetencje dynamicznie rozwija w Grupie BIK, gdzie od kilku lat jest odpowiedzialny za wdrażanie i rozwój systemów antyfraudowych w zakresie ochrony operacji w kanałach zdalnych.
Dzięki jego wsparciu analitycznemu, z sukcesem zostało wdrożonych ponad 20 projektów dla podmiotów z sektora finansowego (Banki, SKOKi, Leasingi, Faktoringi, Firmy Pożyczkowe).
Ekspert w obszarze cyberbezpieczeństwa, pasjonat rozwiązań bazujących na Device Inteligence, a przede wszystkim praktyk w zakresie procesów antyfraudowych. U Piotra doświadczenie zawodowe i praktyka idzie w parze z teorią. Jest on absolwentem szkół podyplomowych, na których obrał dwa kierunki kształcenia w obszarze aplikacji bazodanowych, analizy danych oraz cyberbezpieczeństwa. Stale się rozwija i podnosi swoje kompetencje dzięki licznym szkoleniom, co potwierdzają certyfikaty.
rozwiń

LinkedIn

Agnieszka Sinkiewicz

Agnieszka Sinkiewicz

Główny Specjalista w Strumieniu Antyfraudowym BIK S.A

Z sektorem finansowym związana od 2005 roku, gdzie konsekwentnie skupia się w szeroko rozumianym obszarze bezpieczeństwa cybernetycznego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w bankowości, ukierunkowując się na doskonalenie w obszarze cyberbezpieczeństwa, detekcji i prewencji nadużyć. Jej kompetencje to nie tylko ugruntowana wiedza i teoria, ale również praktyczne doświadczenie w analizie antyfraudowej, zdobyte w jednym z największych polskich banków. Od 2022 roku aktywnie wspiera działania Strumienia Antyfraudowego w Biurze Informacji Kredytowej, koncertując swoje działania na rozwiązaniu Biometrii Behawioralnej BIK. Świetnie godzi potrzeby świata biznesu z wyzwaniami zarówno technicznymi jak formalnymi w procesie onboardingu i współpracy z Klientami.

rozwiń

Szukasz rozwiązania dla swojej firmy?

Zamów kontakt z doradcą

to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
to pole jest wymagane
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana