Eksperci

Zespół Biura Usług Antyfraudowych

Michał Łukasiewicz

Michał Łukasiewicz

Lider Strumienia Antyfraudowego BIK S.A., Członek Zarządu Digital Fingerprints S.A.

Michał jest menedżerem z wieloletnim doświadczeniem w sektorze bankowym. Jego kompetencje skupiają się w obszarze procesów kredytowych i ryzyka, a także we wdrażaniu projektów dotyczących strategii zarządzania ryzykiem. Pracując w jednym z banków w ramach jego działań było kierowanie jednostkami odpowiedzialnymi za zarządzanie prewencją przestępstw finansowych . W Grupie BIK jest głównie odpowiedzialny za rozwój i wdrażanie centralnych platform antyfraudowych dla polskiego sektora finansowego, co z powodzeniem realizuje od 2017 roku. Charakteryzuje się silnie rozwiniętymi kompetencjami biznesowymi, co przekłada się na jego zaangażowanie w onboarding nowych klientów do systemów, utrzymanie biznesu i efektywność. Michał jest liderem obszaru usług antyfraudowych BIK, a z końcem 2022 r. jego wysiłek włożony w dotychczasowe projekty został doceniony, czego wynikiem jest powołanie go w skład zarządu Digital Fingerprints S.A. Obecnie swoje kompetencje w zakresie nowych technologii oraz doświadczenie w zarządzaniu koncentruje na upowszechnieniu rozwiązań sektorowych platform antyfraudowych BIK oraz na rozwoju Digital Fingerprints – technologicznej spółki w grupie BIK.

LinkedIn

Karol Głogowski

Karol Głogowski

Techniczny Lider Strumienia Antyfraudowego, BIK S.A.

Od ponad 10 lat związany z projektami IT w których miał okazje pełnić szereg funkcji. Analiza biznesu, zarządzanie projektem czy rozwój produktu to jego najsilniejsze strony. Doświadczenie w obszarze IT zdobywał uczestnicząc w licznych projektach realizowanych na rzecz sektora ubezpieczeniowego oraz bankowego (m. in. Program Bezpośrednia Likwidacja Szkód). Od roku 2019 współtworzy w BIK obszar antyfraudowy. Pod jego czujnym okiem doszło do realizacji łącznie ponad 30 projektów przyczyniających się do rozwoju oraz rozpowszechnienia rozwiązań sektorowych oferowanych przez Biuro Informacji Kredytowej. Współpraca z szerokim spektrum podmiotów z sektora finansowego (Banki, SKOKi, Leasingi, Faktoringi, Firmy Pożyczkowe, Zakłady Ubezpieczeń) pozwoliła mu na zdobycie przekrojowej wiedzy obejmującej specyfikę oraz potrzeby sektora. Dzięki zdobytemu doświadczeniu potrafi świetnie łączyć świat biznesu z potrzebami IT.

LinkedIn

Marzena Jabłońska

Marzena Jabłońska

Product Owner w Strumieniu Antyfraudowym, BIK S.A.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze antyfraudowym. Rozpoczęła karierę w 2008 roku zdobywając doświadczenie jako analityk ds. przeciwdziałania oszustwom kredytowym oraz jako lider zespołu ds. przeciwdziałania oszustwom transakcyjnym. Szczególnie istotnym krokiem było współtworzenie systemu antyfraudowego dla bankowości internetowej. Kolejnym etapem rozwoju zawodowego stała się praca w BIK, gdzie  od 2017 roku jest odpowiedzialna za rozwój, onboarding oraz proces utrzymania jednego z głównych rozwiązań antyfraudowych  Grupy, Platformy Antyfraudowej BIK. Marzena jest również autorką publikacji na temat przeciwdziałania wyłudzeniom w sektorze finansowym, w tym w firmach faktoringowych. Jako lider inicjatywy „Faktoring w Platformie Antyfraudowej BIK”, przyczyniła się stworzenia przestrzeni do wymiany ostrzeżeń fraudowych w zakresie szeroko rozumianego sektora finansowego.

LinkedIn

Bartosz Wójcicki

Bartosz Wójcicki

Product Owner w Strumieniu Antyfraudowym BIK S.A

Bartosz swoje dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe od początku zdobywał w obszarze szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa. Jego działania skoncentrowane były wokół tematyki zarządzania ryzkiem operacyjnym, prewencji przestępstw, ryzykiem compliance oraz AML. Od 2014 roku rozwija portfolio produktów antyfraudowych oferowanych przez BIK, mających na celu ochronę sektora finansowego (banki, firmy leasingowe, firmy pożyczkowe) przed wyłudzeniami. Jest współtwórcą Platformy Antyfraudowej BIK.  Pod jego czujnym okiem rozwijana jest Platforma Sektorowej Biometrii Behawioralnej dedykowana całemu sektorowi bankowemu. Aktywnie promuje nowoczesne technologie i innowacje. Świetny mówca i częsty panelista w najbardziej prestiżowych branżowych konferencjach i spotkaniach.

LinkedIn

Piotr Morawski

Piotr Morawski

Product Owner w Strumieniu Antyfraudowym BIK S.A

Swoje bogate doświadczenie zapoczątkował w 2009 roku jako analityk w jednym z większych przedsiębiorstw infrastruktury krytycznej w Polsce. Dalsze kompetencje dynamicznie rozwija w Grupie BIK, gdzie od kilku lat jest odpowiedzialny za wdrażanie i rozwój systemów antyfraudowych w zakresie ochrony operacji w kanałach zdalnych.
Dzięki jego wsparciu analitycznemu, z sukcesem zostało wdrożonych ponad 20 projektów dla podmiotów z sektora finansowego (Banki, SKOKi, Leasingi, Faktoringi, Firmy Pożyczkowe).
Ekspert w obszarze cyberbezpieczeństwa, pasjonat rozwiązań bazujących na Device Inteligence, a przede wszystkim praktyk w zakresie procesów antyfraudowych. U Piotra doświadczenie zawodowe i praktyka idzie w parze z teorią. Jest on absolwentem szkół podyplomowych, na których obrał dwa kierunki kształcenia w obszarze aplikacji bazodanowych, analizy danych oraz cyberbezpieczeństwa. Stale się rozwija i podnosi swoje kompetencje dzięki licznym szkoleniom, co potwierdzają certyfikaty.

LinkedIn

Agnieszka Sinkiewicz

Agnieszka Sinkiewicz

Główny Specjalista w Strumieniu Antyfraudowym BIK S.A

Z sektorem finansowym związana od 2005 roku, gdzie konsekwentnie skupia się w szeroko rozumianym obszarze bezpieczeństwa cybernetycznego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w bankowości, ukierunkowując się na doskonalenie w obszarze cyberbezpieczeństwa, detekcji i prewencji nadużyć. Jej kompetencje to nie tylko ugruntowana wiedza i teoria, ale również praktyczne doświadczenie w analizie antyfraudowej, zdobyte w jednym z największych polskich banków. Od 2022 roku aktywnie wspiera działania Strumienia Antyfraudowego w Biurze Informacji Kredytowej, koncertując swoje działania na rozwiązaniu Biometrii Behawioralnej BIK. Świetnie godzi potrzeby świata biznesu z wyzwaniami zarówno technicznymi jak formalnymi w procesie onboardingu i współpracy z Klientami.